Har ni bara lekt idag?

Så är det lätt att man frågar när man kommer och hämtar sina barn på förskolan. Då är det viktigt att komma ihåg att lek är barnens absolut viktigaste verktyg för att lära sig om livet.
I lek så ingår allt detta: 


  * Glädje * Vänskap * Planering * Kroppsuppfattning * Inlevelse * Jämlikhet * Sinnesförnimmelse * Flexibilitet * Begreppsbildning * Finmotorik * Koncentration * Språk * Könsroller * Regler och normer * Tankeverksamhet * Grovmotorik * Konfliktlösning * Rumsuppfattning * Problemlösning * Identitet * Fantasi * Trygghet * Kommunikation * Uppmärksamhet * Hänsyn * Självständighet * Frigörelse * Iakttagande * Turtagande * Samarbetsförmåga * Kreativitet * Förmåga att förstå olika  sammanhang * Konsekvenser

 
 

Så kom ihåg att lek är bra. Det är själva förutsättningen för att lära sig om livet!