Nyckelpigan

Nyckelpigan  finns de yngre barnen.
Grundverksamheten på Nyckelpigan bygger på orden TRYGGHET, SOCIALT SAMSPEL, KOMMUNIKATION, UTVECKLING och LÄRANDE.

Detta genomsyrar allt vi gör från "-God morgon" till "-Hej då!"
Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga med varandra, personal och föräldrar. De ska även känna sig trygga i miljön ute och inne på hela Solgläntan. Vi jobbar med tydliga rutiner , för att skapa trygghet och lärande situationer, som t.ex. vid påklädning och vid måltider..
Vi vill har trygga barn i en barngrupp som känner glädje i att vara tillsammans !

Älgen

På avdelningen Älgen finns de äldre barnen.
På  Älgen  står TRYGGHET, SJÄLVSTÄNDIGHET, LEK, LÄRANDE och NYFIKENHET i fokus.

Vi ser alla barn som unika och kompetenta. Det ska vara lustfyllt att lära tillsammans, kreativiteten kommer från barnen och inte genom färdiga lösningar från oss vuxna.
Tillsammans med barnen utforskar vi våra spännande närmiljöer och låter barnens nyfikenhet ta oss vidare.
Vi strävar även efter att i barnens vardag ge möjlighet att utforska det digitala lärandet.