Välkommen till förskolan solgläntan

Förskolan Solgläntan är sedan 1988 ett föräldrakooperativ beläget i Yttersjö, 18 km sydväst om Umeå. På förskolan finns två avdelningar och vi arbetar i åldersnära grupper, med en avdelning för yngre barn och en avdelning för äldre barn. Förskolan Solgläntan ligger vid Bjännsjö strand och är omgiven av naturmiljöer med närhet till både sjö, skog, öppna landskap och djur. Det skapar på olika sätt rika möjligheter för alla barns utveckling och lärande, samt goda förutsättningar för förskolans utbildning och undervisning i relation till förskolans styrdokument.

På Solgläntan har vi två avdelningar men ser oss som en stor grupp. Dörrarna in till Torget som knyter ihop avdelningarna står ofta öppna. Vi ser alla barn som allas barn. Personal rör sig mellan avdelningar, framförallt på morgon och eftermiddag. Denna öppenhet ger vinster i barnens utveckling;  barnen lär av varandra och de lär sig att vara i en stor grupp där alla är delaktiga, med sina likheter och olikheter på samma premisser.

Vi lägger stor vikt i att skapa nära och hållbara relationer mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare, i syfte att lyfta barnets värde. Genom att se varandra (barn, pedagoger och vårdnadshavare) som en grupp  och ta hänsyn till varandras olika personligheter, erfarenheter och intressen, kan vi utveckla och främja den empatiska förmågan. Det hjälper oss att se vår del i förskolans utbildning och att värna om vår miljö, både inne och utomhus. Vi lägger stor vikt i att skapa en miljö där vi främjar ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor” (Lpfö-18 s.5)
”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig” (Lpfö-18 s.5).

Vi har två avdelningar- Älgen för de äldre barnen och Nyckelpigan för de yngre barnen.