Föräldrakooperativet Solgläntans antagningsregler till förskoleplats

Valet av intagande av nya medlemsfamiljer styrs av befintliga barngruppers storlek, åldersfördelning och könsfördelning samt föreningens ekonomi och den nya familjens anmälningsdatum. Syskon till redan antagna barn har förtur. Det är kostnadsfritt att anmäla intresse och ställa sig i kö. Oförutsedda händelser som kraftigt påverkar föreningens ekonomi eller organisation kan innebära att intagningsreglerna måste frångås. Rutinerna kring anmälan, kö och intagningsrutin är följande:
·         Intresseanmälan gör på föreningens hemsida http://www.solglantanyttersjo.se/
·         Varje år kontaktas familjerna på intresselistan av rekryteringsansvariga för att kontrollera om de vill behålla sin plats.
·         Inför antagning av ny medlemsfamilj går rekryteringsansvariga igenom de intresseanmälningar som finns registrerade och granskar förutsättningarna för intagning.
·         Styrelsen informeras och godkänner antagningen. Rekryteringsansvariga kontaktar därefter familjen och erbjuder plats.
 
Mer specifik information om föreningens antagningsregler finns i dokumentet 
- Föräldrakooperativet Solgläntans intagningsregler till förskoleplats 2018.docx