Har ni frågor om verksamheten och vill komma i kontakt med oss tveka inte att höra av dig. Vi besvarar mail så snart vi kan.

 

Telefon
090 - 14 72 03


FÖRSKOLECHEF:
Katrine Kriström

MAIL:
forskolechef@glantan.nu


STYRELSEORDFÖRANDE:
CONNY VARODELL

MAIL:
ordforande@glantan.nu

STYRELSELEDAMÖTER:
JENNY MÄHLER
jenny.mahler@glantan.nu
SANNA AHRENS
sanna.ahrens@glantan.nu
MIAHABO BERKELDER

SEKRETERARE:
CHARLOTTA SJÖSTRÖM
charlotta.sjostrom@glantan.nu

KASSÖR:
FREDRIK DAHLBERG
fredrik.dahlberg@glantan.nu

STYRELSESUPPLEANT:
ULRIKA ROOS
ulrika.roos@glantan.nu
JIMMY BLOM
jimmy.blom@glantan.nu

ANSVARSOMRÅDEN

VALBEREDNING
EMMA SCHMUCK
emma.schmuck@glantan.nu

REKRYTERING
NINA SANDVIK 
nina.sandvik@glantan.nu
ANNA JOHANSSON
anna.johansson@glantan.nu
ROBERT JOHANSSON
robert.johansson@glantan.nu

VAKTMÄSTARE
ANDREAS FRÄNGSMYR
andreas.frangsmyr@glantan.nu
ERIK GOTHNELL
erik.gothnell@glantan.nu

AKTIVITETS- OCH KRISGRUPP
JONATHAN LARSSON
jonathan.larsson@glantan.nu
VANESSA SJÖLUND
vanessa.sjolund@glantan.nu
SOFIA LUNDGREN
sofia.lundgren@glantan.nu

UTEGRUPP
NINA HARRYSON
nina.harrysson@glantan.nu
JONAS ERIKSSON
jonas.eriksson@glantan.nu
ELLEN HOLMSTRÖM
ellen.holmstrom@glantan.nu

FAKTUROR OCH LÖNER
JOHAN BERGSTRÖM 
johan.bergstrom@glantan.nu

Adress:
Förskolan Solgläntan Föräldrakooperativ
Yttersjö 512
905 86 Umeå